FSC® proizvodi

FSC® proizvodi

Certifikacija u skladu s FSC® standardima je čin na dobrovoljnoj bazi, koji ima za cilj podržati odgovorno upravljanje šumama na globalnoj razini. S obzirom da svi dionici u lancu dobave moraju biti procijenjeni, kupac može biti siguran da kupljeni šumski proizvod (drvo, drvni proizvod, papir i proizvod od papira) potječe iz šuma kojima se upravlja odgovorno.
HRAST

HRAST

(Quercus petraea)

JASEN

JASEN

(Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia)

TOPOLA

TOPOLA

(Populus alba L)

BUKVA

BUKVA

(Fagus sylvatica)

JOHA

JOHA

(Alnus glutinosa)

LIPA

LIPA

(Tilia cordata)

JELA/SMREKA

JELA/SMREKA

(Picea abies)

JAVOR

JAVOR

(Acer sp)